สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 
819 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
เบอร์โทรศัพท์ 055-313181-2 โทรสาร 055-313183

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.