Up

สื่อประกอบเนื้อหาด้านการป้องกันการทุจริต

ตอนที่ 1 Paoboonjin รับทรัพย์สิน+เป็นคู่สัญญา

เนื้อหาสาระ : ท่านรั่ว ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง โดยรับเงินจากเถ้าแก่หวัง เพื่อไม่ให้เถ้าแก่หวังจ่ายภาษีให้หลวงและรับงานขุดบ่อบาดาลและทำประปาหมู่บ้าน

ตอนที่ 2 MOST-The Bridge

เนื้อหาสาระ : เรื่องเกี่ยวกับพนักงานรถไฟที่ได้พาลูกชายมาที่ทำงาน ขณะนั้นมีรถไฟขบวนหนึ่งกำลังวิ่งเข้ามาใกล้สะพาน ลูกชายของตนเองตกไปใต้สะพาน จึงเป็นวินาทีที่ต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไร

ตอนที่ 3 แก้ทุจริต คิดฐานสอง

เนื้อหาสาระ : อธิบายรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตน ระบบคิดฐานสิบ ระบบคิดฐานสอง

ตอนที่ 4 เตือนสั่งเก็บโต๊ะร้านผัดไทยประตูผี

เนื้อหาสาระ : เพื่อศึกษาตัวอย่างการรุกล้ำฟุตบาท

ตอนที่ 5 บังคับใช้วันแรก!พ.ร.บ.ห้ามขอทาน

ผิดโทษอาญา

 

เนื้อหาสาระ : เพื่อศึกษาการจัดระเบียบทางสังคม

ตอนที่ 6 อวสานแผงค้าริมทางหลวง

ลั่นภายใน 2 ปี รื้อเกลี้ยง

 

เนื้อหาสาระ : กรมทางหลวงมีนโยบายจัดระเบียบแผงค้าและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำทางหลวงทั่วประเทศ ทั้งแผงถาวร คือ ขายตลอดทั้งปีและแผงชั่วคราว

ตอนที่ 7 แก้ไม่จบ สี่แยกกล้วยแขก

ทำรถติดผิดกฎหมาย

 

เนื้อหาสาระ : นักเร่ขายกล้วยทอด ลงมาเร่ขายบนถนน เป็นการกีดขวางการจราจร สร้างความเดือดร้อยกับผู้ใช้ถนน ทางเท้าในเขตนางเลิ้ง

 ตอนที่ 8 ตะลึงเบญจมราชูทิศเมืองคอน

ขึ้นป้ายยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

 

เนื้อหาสาระ : กรณีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้นป้ายขนาดใหญ่หน้าโรงเรียน โดยมีข้อความเกี่ยวกับการต่อต้านการฝากเด็กเข้าโรงเรียน

 ตอนที่ 9 เด็กเบญจมราชูทิศ

คะแนนสอบสูงสุดติดนิเทศฯ จุฬา

 

เนื้อหาสาระ : เด็กโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีฯ คะแนนสอบสูงสุดติดนิเทศฯ จุฬา เป็นการยกเลิกเด็กฝากเข้าเรียน

 ตอนที่ 10 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

 

เนื้อหาสาระ : ประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะข้อ 5 ข้าราชการ ต้องไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

ตอนที่ 11 เดี่ยว 10 โตไปไม่โกง

 

เนื้อหาสาระ : เป็นทอล์คโชว์โดยนายอุดม แต้พาณิชย์ รูปแบบการโกงต่างๆ เล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การโกงเวลา ฯลฯ

 

 ตอนที่ 12 ผลประโยชน์ทับซ้อน

 

เนื้อหาสาระ : อธิบายรูปแบบการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตน

ตอนที่ 13 รับสินบน

 

เนื้อหาสาระ : มีคนยื่นเงินให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นลูกน้องไม่ยอมรับหัวหน้าที่โกง และออกมาต่อต้าน

ตอนที่ 14 ฺBarza

 

เนื้อหาสาระ : แม่ค้าและคนในตลาดรวมตัวกันต่อต้านผู้ที่มาซื้อของ ซึ่งเป็นบุคคลที่ทุจริตการเลือกตั้ง

ตอนที่ 15 การเข้าแถวรับบริการ

 

เนื้อหาสาระ : การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการแซงคนอื่น ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและคนอื่นๆ ได้แสดงอาการไม่พอใจต่อการกระทำนั้น

 ตอนที่ 16 โตไปไม่โกง ตอน โดนัท

 

เนื้อหาสาระ : การไม่เข้าแถวซื้ออาหาร โดยการให้คนอื่นที่เข้าแถวแล้ว ซื้อของให้ตนเอง ถือเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและคนอื่นๆ ได้แสดงอาการไม่พอใจต่อการกระทำนั้น

ตอนที่ 17 โตไปไม่โกง ตอนสาวนักช้อป

 

เนื้อหาสาระ : แก้ไขเวลาจอดรถ เพื่อให้ตนเองได้จอดรถฟรี 

 ตอนที่ 18 ความซื่อสัตย์

 

เนื้อหาสาระ : นำเงินที่ตกไว้ ไปคืนให้กับเจ้าของ

 
 
Powered by Phoca Download