ข่าวประชาสัมพันธ์

ทน.สทน.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ทน.สทน.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

สทน.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566

สทน.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566

สทน.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจังหวัดนครสวรรค์

สทน.2 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรมฐานชีวภาพจังหวัดนครสวรรค์

ทน.สทน.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานแหล่งน้ำแก้มลิง ม.2 เชื่อมต่อคลองน้ำชุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ทน.สทน.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานแหล่งน้ำแก้มลิง ม.2 เชื่อมต่อคลองน้ำชุ พร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

สทน.2 เข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี

สทน.2 เข้าร่วมชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี

สทน.2 เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วม

สทน.2 เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วม