ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.8 เร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 เร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยา เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำฯ

สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา ลงพื้นที่สำรวจจัดเก็บข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา - อุทกวิทยา เพื่อใช้ในการวางแผนบริหารจัดการน้ำฯ

สทน.8 ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565

สทน.8 ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมขับเคลื่อน เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. 2565

สทน.8 สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นฯ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สทน.8 สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้นฯ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สทน.8 ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2566

สทน.8 ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูล ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 2566

สทน.8 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครั้งที่้ 1/2566

สทน.8 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 ยะลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครั้งที่้ 1/2566

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8