ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) จังหวัดพัทลุง

ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 1) จังหวัดพัทลุง

สทน.8 ร่วมประชุมโครงการทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สทน.8 ร่วมประชุมโครงการทำผังแม่บทการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

สทน.8 ร่วมเตรียมความพร้อมจังหวัดสงขลา มุ่งสู่ Cabon Neutrally and net Zero Emission

สทน.8 ร่วมเตรียมความพร้อมจังหวัดสงขลา มุ่งสู่ Cabon Neutrally and net Zero Emission

สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา (ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2566 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4)

สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา (ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2566 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4)

สทน.8 ร่วมหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนนิคมสร้าางตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สทน.8 ร่วมหาแนวทางพัฒนาแหล่งน้ำ สนับสนุนนิคมสร้าางตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

สทน.8 ร่วมหารือ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมระบบกระจายน้ำให้หน่วยงาน ทส.และประชาชน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สทน.8 ร่วมหารือ แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน พร้อมระบบกระจายน้ำให้หน่วยงาน ทส.และประชาชน ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8