ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.6 ร่วมตรวจ กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

สทน.6 ร่วมตรวจ กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

สทน.6 ร่วมตรวจการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา จังหวัดระยอง

สทน.6 ร่วมตรวจการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา จังหวัดระยอง

สทน.6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”

สทน.6 เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ”

สทน.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

สทน.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ มุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

สทน.6 มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก

สทน.6 มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่ตำบลเขาพระ จังหวัดนครนายก

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ร่วมตรวจ กำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 ร่วมตรวจ กำกับการประกอบกิจการประปาสัมปทานประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6