ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.6 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

สทน.6 จัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2566

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ เยี่ยมชมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายวีระ ขุนไชยรักษ์ เยี่ยมชมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน โครงการในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทน.6 ร่วมกับ สทน.9 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคและบริโภค (กพด) ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน/ร.ร.การศึกษาชั้นพื้นฐาน

สทน.6 ร่วมกับ สทน.9 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ ประมาณราคาและก่อสร้างระบบกระจายน้ำสะอาด เพื่ออุปโภคและบริโภค (กพด) ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดน/ร.ร.การศึกษาชั้นพื้นฐาน

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

สทน.6 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2566

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนการจัดสรรน้ำ จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมส่วนการจัดสรรน้ำ จังหวัดชลบุรี

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าตาเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

สทน.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่าตาเรือง หมู่ที่ 7 ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6