ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.7 ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

สทน.7 ประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ

สทน.7 ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

สทน.7 ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ

สทน.7 ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

สทน.7 ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน

สทน.7 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำตกไทรโยคน้อย

สทน.7 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำตกไทรโยคน้อย

สทน.7 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาระบบผลิตน้ำอุปโภค บริโภค สนับสนุนโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สทน.7 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการพัฒนาระบบผลิตน้ำอุปโภค บริโภค สนับสนุนโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สทน.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร

สทน.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร