ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.9 เข้าร่วมประชุมติดตามงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจิตร

สทภ.9 เข้าร่วมประชุมติดตามงานและหารือแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจิตร

สทภ.9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2562

สทภ.9 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง กลุ่ม 3 ลุ่มน้ำน่าน ครั้งที่ 1/2562

ทส.ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ บ้านท่าแห หมู่ 7 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

ทส.ช่วยประชาชนผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในพื้นที่ บ้านท่าแห หมู่ 7 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

สทภ.9 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

สทภ.9 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ บ้านไทรงาม ตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลก

สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเครือข่ายน้ำสะเอียบโมเดล ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ

สทภ.9 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเครือข่ายน้ำสะเอียบโมเดล ในพื้นที่ตำบลสะเอียบ