ปลูกต้นไม้

 

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในปีมหามงคล วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8: 100 หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งควนจีน ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
สทภ.8 โทรศัพท์ : 074251156-8 / ส่วนอุทกวิทยา โทรศัพท์ : 074-251156-8 ต่อ 114,115
Email:water8_sk@hotmail.com :dwr_0010@hotmail.com :Utogvitaya@hotmail.com
facebook :รายงานสถานการณ์น้ำ สทภ.8 แผนที่