ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.8 ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา สถานีระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญานด้วยภาพ CCTV ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง (ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4)

สทภ.8 ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา สถานีระบบโทรมาตร และระบบส่งสัญญานด้วยภาพ CCTV ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง (ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4)

สทภ.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ (ศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าควนขนุน) ลงพื้นที่นำตรวจตำแหน่งตั้งสถานี EWS เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง

สทภ.8 ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ (ศูนย์ป่าไม้ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าควนขนุน) ลงพื้นที่นำตรวจตำแหน่งตั้งสถานี EWS เขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จังหวัดพัทลุง

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมชี้แจงขอความเห็นชอบ การติดตั้งสถานีเตือนภัยฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมชี้แจงขอความเห็นชอบ การติดตั้งสถานีเตือนภัยฯ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เรื่องการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าไม้

สทภ.8 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ประจำปี 2565

สทภ.8 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 28 กันยายน ประจำปี 2565

สทภ.8 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้เเทนภาคประชาชน ครั้งที่ 9/2565

สทภ.8 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และผู้เเทนภาคประชาชน ครั้งที่ 9/2565

สทภ.8 ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ​ 2565

สทภ.8 ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ​ 2565

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8