ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ 2565

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสตูล

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน BCG Model ภายใต้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 ร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน BCG Model ภายใต้แผนขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง

คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขตพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดตรัง

สทภ.๘ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร กรมทรัพยากรน้ำ ที่นครศรีธรรมราช

สทภ.๘ ให้การต้อนรับที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการองค์กร กรมทรัพยากรน้ำ ที่นครศรีธรรมราช

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8