ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.8 ร่วมกับ สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบการซ่อมแซม สถานีเตือนภัยตามโครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลาและจ.สตูล

สทภ.8 ร่วมกับ สำนักวิจัย พัฒนา และอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบการซ่อมแซม สถานีเตือนภัยตามโครงการซ่อมแซมระบบ Early Warning ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช จ.สงขลาและจ.สตูล

สทภ.8 ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สทภ.8 ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

สทภ.8 เข้าประชุมและร่วมกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

สทภ.8 เข้าประชุมและร่วมกิจกรรมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563

สทภ.๘ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

สทภ.๘ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

สทภ.๘ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘

สทภ.๘ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘