ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานและซ่อมบำรุงสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ

ออกปฏิบัติงานตรวจสอบการทำงานและซ่อมบำรุงสถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ

สทภ.8 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2561

สทภ.8 ร่วมโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ปี 2561

สทภ.8 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตอาสา ประชารัฐ เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.8 จัดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตอาสา ประชารัฐ เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.8 เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

สทภ.8 เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนายามเช้า”

สทภ.8 จัดโครงการการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตอาสา ประชารัฐ เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.8 จัดโครงการการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตอาสา ประชารัฐ เราทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ

สทภ.8 ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเปิดทำการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย

สทภ.8 ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันเปิดทำการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา สภากาชาดไทย