ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณจังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7สูบน้ำจากบึงบ้านโพธิ์ ลงลำรางสาธารณะให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองหม้อแกง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7สูบน้ำจากบึงบ้านโพธิ์ ลงลำรางสาธารณะให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองหม้อแกง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแห้ง และลำห้วยพุพลับ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแห้ง และลำห้วยพุพลับ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ บริเวณวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ บริเวณวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมทำกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จังหวัดราชบุรี

สทภ.7 เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมทำกิจกรรม 5 ส ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จังหวัดราชบุรี

สทภ.7 ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดนางพิมพ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

สทภ.7 ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดนางพิมพ์ จังหวัดสมุทรสงคราม

สทภ.7 จัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่าย) บ้านวังยาง หมู่ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7 จัดตั้งและให้ความรู้กลุ่มผู้ใช้น้ำ (เครือข่าย) บ้านวังยาง หมู่ที่ 4 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ร่วมโครงการบูรณาการ “สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (โรงเรียนของพ่อ) จ.ราชบุรี

สทภ.7ร่วมโครงการบูรณาการ “สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ (โรงเรียนของพ่อ) จ.ราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในระหว่างวันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2562 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach “ดูแลโลกเพื่อให้โลกดุแลเราตลอดไป” ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาด Good Day Say No Plastic Bag On The Beach “ดูแลโลกเพื่อให้โลกดุแลเราตลอดไป” ณ หาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำหมวดที่ 4

สทภ.7 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการ การดำเนินงานรองรับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำหมวดที่ 4

สทภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเก่ากลางจ.ราชบุรี

สทภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อเก่ากลางจ.ราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหญ้ากาด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติหนองหญ้ากาด หมู่ที่ 1 ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

สทภ.7 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

สทภ.7ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

สทภ.7ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) บ้านคลองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอนุรักษ์ฟื้

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมก่อสร้างฝายชะลอน้ำ (โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) บ้านคลองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโครงการอนุรักษ์ฟื้