ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วม “งานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)” ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วม “งานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)” ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ.7 จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะนำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ครั้งที่ 1/2563

สทภ.7 จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะนำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ครั้งที่ 1/2563

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะสังข์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะสังข์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลโครงการต้นแบบตามแผนปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.7เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำข้อมูลโครงการต้นแบบตามแผนปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.7ร่วมการประชุมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมการประชุมของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมและวางโครงการอ่างพวง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมและวางโครงการอ่างพวง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3,หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ตำบลมดแดงอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7รับการตรวจเยี่ยมดูงานของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.

สทภ.7รับการตรวจเยี่ยมดูงานของสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ.

สทภ.7ตั้งจุดให้บริการประชาชนตามนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562-วันที่ 1 มกราคม 2563

สทภ.7ตั้งจุดให้บริการประชาชนตามนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2562-วันที่ 1 มกราคม 2563

สทภ.7ร่วมรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมรัฐพิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีเปิดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติประจำปี 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงฉวาก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและประปาหมู่บ้านปริมาณน้ำไม่เพียงพอณจังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ดำเนินการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและประปาหมู่บ้านปริมาณน้ำไม่เพียงพอณจังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำสาธารณะห้วยตะแกละหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้ำสาธารณะห้วยตะแกละหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 19 ธันวาคม 2562ณ วัดลาดสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดสุพรรณบุรีวันที่ 19 ธันวาคม 2562ณ วัดลาดสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สทภ. 7 ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี