ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.7ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ ลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ ลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562”

สทภ.7เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562”

สทภ.7ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น ในการจัดทำแผนงาน

สทภ.7ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น ในการจัดทำแผนงาน

สทภ.7ร่วมประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7 ร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงาน/แนวทางการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7 ร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงาน/แนวทางการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง 905) ณ ห้องประชุม กองการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒ

สทภ.7ลงพื้นที่เพื่อประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการปรับปรุงฟื้นฟูระบบกระจายน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แปลง 905) ณ ห้องประชุม กองการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒ

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตามการวางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ- กลัดหลวง) ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่อำเภอชะอำ,อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตามการวางโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการจัดพัฒนาที่ดิน ตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ- กลัดหลวง) ในพื้นที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่อำเภอชะอำ,อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรม คุยโขมง เจ็ดโมงเช้า (สภากาแฟ) ณ โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน และการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน และการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดโคยกี๊ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดโคยกี๊ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2562

สทภ.7ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2562

สทภ.7 ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

สทภ.7 ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

สทภ.7ร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จังหวัดราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และตลาดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และตลาดสามชุก ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ดูงานเดินระบบไฟฟ้าสถานีเตือนภัย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ลงพื้นที่ดูงานเดินระบบไฟฟ้าสถานีเตือนภัย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี