ข่าวประชาสัมพันธ์main

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วม “งานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)” ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วม “งานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเรศวรมหาราช (วันยุทธหัตถี)” ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ.7 จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะนำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ครั้งที่ 1/2563

สทภ.7 จัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะนำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้าสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ครั้งที่ 1/2563

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ปี 2563ณ โรงยิมเนเซี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมระบบกระจายน้ำเกษตรแปลงใหญ่ ณ ศาลาหอประชุมที่ว่าการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะสังข์ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนมะสังข์ จังหวัดสุพรรณบุรี