ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ.7ร่วมประชุม (คทช.จังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมประชุม (คทช.จังหวัด) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สทภ.7 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สทภ.7 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองอ้อ ม.7ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สทภ.7 ลงพื้นที่โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บ้านหนองอ้อ ม.7ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

สทภ.7จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

สทภ.7จัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชาณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7

สทภ.7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ กับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงห้วยเขย่ง ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่กำกับงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกรูด บ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่กำกับงาน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยพุกรูด บ้านยางคู่ หมู่ที่ 6 ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี