ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ.7ร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน และการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ร่วมการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน และการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ปี 2563 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดโคยกี๊ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดโคยกี๊ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2562

สทภ.7ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีพุทธศักราช 2562

สทภ.7 ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

สทภ.7 ร่วมเดินรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อเชิญชวนประชาชนพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก จังหวัดราชบุรี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยการทิ้งขยะให้ลงถัง ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม

สทภ.7ร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมการต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรี