ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ จังหวัดราชบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณจังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7สูบน้ำจากบึงบ้านโพธิ์ ลงลำรางสาธารณะให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองหม้อแกง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7สูบน้ำจากบึงบ้านโพธิ์ ลงลำรางสาธารณะให้กับพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร บ้านหนองหม้อแกง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแห้ง และลำห้วยพุพลับ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำลำห้วยแห้ง และลำห้วยพุพลับ จังหวัดราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สทภ.7จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นฯ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู ลำห้วยท่าเคย หมู่ที่ 2,6,14 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ บริเวณวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรม“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณวัดและโรงเรียน ณ บริเวณวัดช่องลม ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี