ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ. 7 ร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ร่วมประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ. 7 ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง

สทภ. 7 ติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสนับสนุนสหกรณ์หนองพลับรุ่งเรืองในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง

สทภ. 7 สำรวจจุดติดตั้งสถานีตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 สำรวจจุดติดตั้งสถานีตามโครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ สถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 ลงพื้นที่ดำเนินการบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน

สทภ. 7 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ. 7 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563