ข่าวประชาสัมพันธ์main

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ จังหวัดเพชรบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ ลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ ลำห้วยอ่างทอง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

สทภ.7เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562”

สทภ.7เข้าร่วม “กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562”

สทภ.7ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น ในการจัดทำแผนงาน

สทภ.7ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ ตรวจสอบความเหมาะสมเบื้องต้น ในการจัดทำแผนงาน

สทภ.7ร่วมประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7ร่วมประชุมบูรณาการแผนงานพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

สทภ.7 ร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงาน/แนวทางการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สทภ.7 ร่วมชี้แจงแผนการดำเนินงาน/แนวทางการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์