ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรายการNBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรายการNBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

สทภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563-2564

สทภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563-2564

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนศรีนครินทร์

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนศรีนครินทร์

สทภ.6 ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 2/2563

สทภ.6 ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 2/2563

ทส.ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทส.ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สทภ.6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

สทภ.6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

รมต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.

รมต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.

สทภ.6 โดยส่วนอุทกวิทยา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า ( Early Warning ) ณ จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1

สทภ.6 โดยส่วนอุทกวิทยา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า ( Early Warning ) ณ จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1

ตรวจสัมปทานประกอบกิจการประปารายใหม่

ตรวจสัมปทานประกอบกิจการประปารายใหม่

สทภ.6 ร่วมฝึกระดมทรัพยากร STAGING AREA และการปล่อยขบวนทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

สทภ.6 ร่วมฝึกระดมทรัพยากร STAGING AREA และการปล่อยขบวนทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

สทภ.6 ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

สทภ.6 ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

สทภ.๖ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สทภ.๖ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

สทภ.6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

สทภ.6 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2563

สทภ.6 ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำวัดชากสมอ

สทภ.6 ช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำวัดชากสมอ

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ.6 เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

สทภ.6 เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ.6 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า จังหวัดปราจีนบุรี