ข่าวประชาสัมพันธ์

ทส.ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ทส.ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สทภ.6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

สทภ.6 ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 2

รมต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.

รมต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.

สทภ.6 โดยส่วนอุทกวิทยา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า ( Early Warning ) ณ จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1

สทภ.6 โดยส่วนอุทกวิทยา จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ ประจำสถานี เตือนภัยล่วงหน้า ( Early Warning ) ณ จังหวัดจันทบุรี รุ่นที่ 1

ตรวจสัมปทานประกอบกิจการประปารายใหม่

ตรวจสัมปทานประกอบกิจการประปารายใหม่

สทภ.6 ร่วมฝึกระดมทรัพยากร STAGING AREA และการปล่อยขบวนทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563

สทภ.6 ร่วมฝึกระดมทรัพยากร STAGING AREA และการปล่อยขบวนทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563