ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครยายก จังหวัดนครนายก

สทภ.6 ลงพื้นที่ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี พัน.ร.รร.จปร. ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครยายก จังหวัดนครนายก

สทภ. 6 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย(Thailand Climate Action Conference) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

สทภ. 6 เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย(Thailand Climate Action Conference) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน

สทภ.๖ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทภ.๖ ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมเบื้องต้น โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลคลองตะเกรา ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทภ.6 ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโก ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สทภ.6 ลงพื้นที่ติดตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำคลองโก ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

สทภ.6 สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมโครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 90 พรรษา

สทภ.6 สนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมโครงการถนนสวยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสปีมหามงคล 90 พรรษา

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6