ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี แก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5

สทภ.6 ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี แก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ผอ.สทภ.6 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

ผอ.สทภ.6 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1

สทภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

สทภ.6 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและรักษาความสะอาดเก็บขยะ และทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน

ผอ.สทภ.6 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างตะกอน และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ

ผอ.สทภ.6 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเก็บตัวอย่างตะกอน และการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ