ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สทภ.6 เข้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทภ.6 เข้าติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่บริเวณศูนย์สาธิตการตลาด ตำบลท่าลาด อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สทภ.6 เข้าติดตามสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่บริเวณวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง

สทภ.6 เข้าติดตามสถานการณ์ อุทกภัยในพื้นที่บริเวณวัดแก้วพิจิตร พระอารามหลวง

สทภ.6 ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 ร่วมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรายการNBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรายการNBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

สทภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563-2564

สทภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563-2564