ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรายการNBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

สทภ.6 กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมรายการNBT CENTRAL รวมใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน

สทภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563-2564

สทภ.6 เข้าร่วมประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินถล่ม ปี 2563 และเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2563-2564

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สทภ.๖ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับแขวงทางหลวงสมุทรปราการ และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ เตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขังเส้นทางจราจร

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนศรีนครินทร์

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนศรีนครินทร์

สทภ.6 ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 2/2563

สทภ.6 ประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ครั้งที่ 2/2563