ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.5ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งบ้านประดู่หมู่ที่ 3 และบ้านกระพี้หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สทภ.5ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งบ้านประดู่หมู่ที่ 3 และบ้านกระพี้หมู่ที่ 4 ตำบลโนนยอ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สทภ.5 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามความต้องการของประชาชน

สทภ.5 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามความต้องการของประชาชน

สทภ.5 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามความต้องการของประชาชน

สทภ.5 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามความต้องการของประชาชน

สทภ.5 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามความต้องการของประชาชน

สทภ.5 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นโครงการเกษตรแปลงใหญ่ตามความต้องการของประชาชน

สทภ.5ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบภัยแล้ง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สทภ.5ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังประสบภัยแล้ง ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

สทภ.5 จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562

สทภ.5 จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2562