ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.5 ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สทภ.5 ตรวจติดตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบึงถนนหักใหญ่ ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

สทภ. 5 ร่วมกิจกรรมปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ

สทภ. 5 ร่วมกิจกรรมปลูกไผ่และไม้ยืนต้นเฉลิมพระเกียรติ

สทภ.5 ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

สทภ.5 ปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565

สทภ.5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงพระ

สทภ.5 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงพระ

สทภ.5 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ อพ.สธ. ศูนย์คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สทภ.5 ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โครงการ อพ.สธ. ศูนย์คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

สทภ. 5 ติดตามการดำเนินงานโครงก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงปรือแวง จังหวัดนครราชสีมา

สทภ. 5 ติดตามการดำเนินงานโครงก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์บึงปรือแวง จังหวัดนครราชสีมา

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5