Up

องค์ความรู้

 
 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 :เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-221714, โทรสาร : 043-222811
อีเมลล์ :
dwr4@dwr.mail.go.th , dwr4kk@gmail.com  แผนที่