สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 10 กันยายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 23 มิถุนายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 18 กรกฏาคม 2559
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 11 กรกฏาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 :เลขที่ 90 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-221-714, โทรสาร : 043-222-811
อีเมลล์ :
dwr4@dwr.mail.go.th แผนที่