สถานการณ์น้ำแม่น้ำชี

รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 10 พฤษภาคม 25614.gif
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 22 มกราคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 3 มกราคม 2561
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 31 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 30 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 29 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 28 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 27 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 23 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 22 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 21 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 20 ตุลาคม 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 10 กันยายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 23 มิถุนายน 2560
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 18 กรกฏาคม 2559
รายงานสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชี วันที่ 11 กรกฏาคม 2559
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 :เลขที่ 90 หมู่ที่ 4 ถนนอนามัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 043-221714, โทรสาร : 043-222811
อีเมลล์ :
dwr4@dwr.mail.go.th , dwr4kk@gmail.com  แผนที่