ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สทภ.4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) ในพื้นที่ ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

สทภ.4 สูบระบายน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สทภ.4 สูบระบายน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สทภ.4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สทภ.4 โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

สทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สทภ.4 ลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

สทภ.4 แก้ไขปัญหา อุทกภัย ในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

สทภ.4 แก้ไขปัญหา อุทกภัย ในอำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4