ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

สทภ.4 ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 4/2563

สทภ.4 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.4 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.4 เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย

สทภ.4 เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย

สทภ. ๔ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐จังหวัดขอนแก่น

สทภ. ๔ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ณ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐จังหวัดขอนแก่น

สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา และงานตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร

สทภ.๔ ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลทางอุทกวิทยา และงานตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร

สทภ.๔ นำถุงพลาสติก และกล่องเครื่องดื่ม UHTที่ใช้แล้ว ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) เพื่อรวบรวมสำหรับร่วมกิจกรรม “ รวมใจ คนขอนแก่นหัวใจสีเขียว Go Green Together ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)

สทภ.๔ นำถุงพลาสติก และกล่องเครื่องดื่ม UHTที่ใช้แล้ว ร่วมกันบริจาค ไปมอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) เพื่อรวบรวมสำหรับร่วมกิจกรรม “ รวมใจ คนขอนแก่นหัวใจสีเขียว Go Green Together ” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day)