ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขัง เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี

สทภ.3 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมระบายน้ำท่วมขัง เทศบาลตำบลหนองบัว จ.อุดรธานี

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.อากาศ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ.3 ดำเนินโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (สร.48) โดยวิธีให้ประชาชนร่วมตอบแบบสอบถาม ในพื้นที่ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ.3 ปลัด ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอุดรธานี

สทภ.3 ปลัด ทส.ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดอุดรธานี