ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สทภ.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ผอ.สทภ.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ผอ.สทภ.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ผอ.สทภ.3 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

สทภ.3 ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สทภ.3 ร่วมพิธี วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

สทภ.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สทภ.3 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

สทภ. 3โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ภาคะวันออกเฉียงเหนือ)ครั้งที่ 2/2561

สทภ. 3โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 3จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง (ภาคะวันออกเฉียงเหนือ)ครั้งที่ 2/2561

สทภ.3 จัดประชุมส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ

สทภ.3 จัดประชุมส่งเสริมและติดตามการประหยัดน้ำของหน่วยงานภาครัฐ