ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ ม. 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1)โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำกุดเรือคำ ม. 5 ต.ท่าบ่อสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1 ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สทภ. 3 จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1 ) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหนองหาร บ้านนาเพียง หมู่ที่ 6 ตำบลไชยบุรี อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

สทภ.3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ วันพระราชทานธงชาติ

สทภ.3 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ วันพระราชทานธงชาติ

สทภ.3 ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สทภ.3 ติดตามความก้าวหน้าพื้นที่ชุ่มน้ำหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สทภ. 3 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สทภ. 3 ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หนองหัวช้าง บ้านหนองไฮ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

สทภ.3 ลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

สทภ.3 ลงพื้นที่จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำห้วยอีพัน บ้านเหล่าอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

FACEBOOK สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3