แผนทลมนำ 3 ลม แกไข 3    10    11    12

 

ลุ่มน้ำในเขตรับผิดชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2

แผนทลมนำ 3 ลม แกไข 3

 

ลุ่มน้ำเจ้าพระยา

10

 

ลุ่มน้ำสะแกกรัง

11

 

ลุ่มน้ำป่าสัก

12

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 : 112 หมู่ 9 ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 0-3622-5241, 0-3622-5244 โทรสาร 0-3622-5241 ต่อ 107
 แผนที่