ข่าวประชาสัมพันธ์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ทส. ทน. สทภ.๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ตำบลท่ามะนาว ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ทส. ทน. สทภ.๒ ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินเพื่อการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลท่าดินดำ ตำบลท่ามะนาว ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

สทภ.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

สทภ.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานแหล่งน้ำบึงระหานไกรเชื่อมต่อบึงใหญ่ ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท

สทภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 3/2565

สทภ.2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำสะแกกรัง ครั้งที่ 3/2565

สทภ.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สทภ.2 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองบัวพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 1 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ทน.สทภ.2 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท

ทน.สทภ.2 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท