ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.2 ร่วมโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

สทภ.2 ร่วมโครงการ 1 วัด 1 ไร่ ปลูกไผ่เพื่อชุมชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

ทน.สทภ.2 ลงพื้นที่ร่วมกับสทนช. ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการแหล่งน้ำบึงหวายช่วง 2 ม.2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ทน.สทภ.2 ลงพื้นที่ร่วมกับสทนช. ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการแหล่งน้ำบึงหวายช่วง 2 ม.2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ทน.สทภ.2 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่สวนรุกขชาติไพศาลี ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ทน.สทภ.2 ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในพื้นที่สวนรุกขชาติไพศาลี ต.วังข่อย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

สทภ.2 ช่วยสูบระบายน้ำที่ท่วมขังถนนศรีนครินทร์ และในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองบางนา

สทภ.2 ช่วยสูบระบายน้ำที่ท่วมขังถนนศรีนครินทร์ และในพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองบางนา

สทภ.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สทภ.2 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

สทภ.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สทภ.๒ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕