ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.2สนับสนุนการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ในจังหวัดเพชรบูรณ์

สทภ.2สนับสนุนการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ในจังหวัดเพชรบูรณ์

สทภ.2ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์

สทภ.2ร่วมต้อนรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบูรณ์

สทภ.2 สปล.ป่าสัก นำเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

สทภ.2 สปล.ป่าสัก นำเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้ใช้น้ำ/เครือข่ายการบริหารจัดการลุ่มน้ำ

สทภ.2ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโสน หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สทภ.2ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองโสน หมู่ที่ 1 ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

สทภ.2 ให้คำปรึกษาด้านวิชาการระบบประปา

สทภ.2 ให้คำปรึกษาด้านวิชาการระบบประปา

สทภ.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี

สทภ.2 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ณ สวนพฤกษศาสตร์ภาคกลาง (พุแค) จ.สระบุรี