ข่าวประชาสัมพันธ์

ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

ทส. ทน. สทภ.11 ประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินกู้) และปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทส. ทน. สทภ.11 ประชุมเร่งรัดและติดตามการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564,ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบเงินกู้) และปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่สำรวจออกแบบโครงการขุดลอกตลองคำหมากอื่อ

ทส. ทน. สทภ.11 ลงพื้นที่สำรวจออกแบบโครงการขุดลอกตลองคำหมากอื่อ

ทส. ทน. สทภ.11 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ

ทส. ทน. สทภ.11 รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญ

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนอุทกวิทยา บำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนอุทกวิทยา บำรุงรักษาเครือข่ายสถานีอุตุ-อุทกวิทยาแม่น้ำโขง

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนอุทกวิทยา ตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนอุทกวิทยา ตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนอุทกวิทยา ตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง

ทส. ทน. สทภ.11 ส่วนอุทกวิทยา ตรวจวัดปริมาณน้ำและตะกอนแม่น้ำโขง

ทส. ทน. สทภ.11 เร่งซ่อมปรับปรุงชุดม้วนเก็บท้อผ้าใบส่งน้ำ

ทส. ทน. สทภ.11 เร่งซ่อมปรับปรุงชุดม้วนเก็บท้อผ้าใบส่งน้ำ

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ทส. ทน. สทภ.11 ร่วมกิจกรรมปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

ทส. ทน. สทภ.11 ดำเนินกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565

ทส. ทน. สทภ.11 ดำเนินกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565