สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
555 หมู่ 15 ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทรศัพท์ 0-5421-8602 โทรสาร 0-5422-2938
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.