สทภ.1 แสดงความยินดีกับ ผอ.ปภ.เขต 10 คนใหม่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายธีระวุฒิ  สุคนธประดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ามอบช่อดอกไม้และกระเช้าของขวัญ ร่วมแสดงความยินดีกับนายคมสัน สุวรรณอัมพาในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง 

1 2 3 4

5 6 7

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เลขที่ 555 หมู่ 15 ถนนลำปาง - ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์  0-5421-8602 โทรสาร 0-5422-2938 แผนที่