สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำวัง

รายงานสถานการณ์วิกฤติน้ำ ปี พ.ศ.2558  
-วันที่ 8-14 สิงหาคม 2558  
-วันที่ 15-24 สิงหาคม 2558  

 

 

 

 

 

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เลขที่ 555 หมู่ 15 ถนนลำปาง - ห้างฉัตร ตำบลบ่อแฮ้ว

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์  0-5421-8602 โทรสาร 0-5422-2938 แผนที่