ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วม โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ณ จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วม โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำปิงท้ายเขื่อนภูมิพล ณ จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ติดตามผลและบำรุงรักษาระบบผลิตน้ำดื่ม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามพระราชดำริ กรมสมเด็จพระเทพพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ อปท.

สทภ.1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อส่งมอบทรัพย์สินให้ อปท.

สวพ. ศสท. สทภ.1 ร่วมบรูณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

สวพ. ศสท. สทภ.1 ร่วมบรูณาการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติราชการแนะนำและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ที่ สปล.กกและโขง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1.

นางสาวพสชนัน สุภาคกุลธร ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ ปฏิบัติราชการแนะนำและตรวจสอบระบบสารสนเทศ ที่ สปล.กกและโขง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1.

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 4/2562 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 4/2562 อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ พื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2563

สทภ.1 ตรวจสภาพ รับฟังปัญหาเบื้องต้นเพื่อคืนทะเลสาบสู่ดอยเต่า

สทภ.1 ตรวจสภาพ รับฟังปัญหาเบื้องต้นเพื่อคืนทะเลสาบสู่ดอยเต่า

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 55 จังหวัดเชียงใหม่

นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ 1 เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมประจำปี CCOP ครั้งที่ 55 จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ครั้งที่ 2/2562

สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ครั้งที่ 2/2562