ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมโครงการจัดหวัดเคลื่อนที่

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมประชุมคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2561

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ร่วมประชุมคณะกรรมการพื้นที่ชุ่มน้ำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่1/2561

สทภ.1ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง หลักการและเครื่องมือการศึกษา และติดตามคุณภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ

สทภ.1ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง หลักการและเครื่องมือการศึกษา และติดตามคุณภาพพื้นที่ลุ่มน้ำ

สทภ.1 ติดตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำลาว ต เวียง อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย

สทภ.1 ติดตามโครงการก่อสร้างฝายน้ำลาว ต เวียง อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย

สทภ.1 เข้าตรวจสอบความเสียหายของอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ต ป่างิ้ว อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย

สทภ.1 เข้าตรวจสอบความเสียหายของอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว ต ป่างิ้ว อ เวียงป่าเป้า จ เชียงราย

สทภ.1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

สทภ.1 ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561