ข่าวประชาสัมพันธ์

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำกกและโขง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สทภ.1 ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

สทภ.1 ให้บริการน้ำดื่มผ่านศูนย์ผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด ณ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2563

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

สทภ.1 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning)

ทส.ทน.สทภ 1 วางโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ จังหวัดลำปาง

ทส.ทน.สทภ 1 วางโครงการแก้ไขการขาดแคลนน้ำ จังหวัดลำปาง

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน Big Cleaning Day ต้านโควิด-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน Big Cleaning Day ต้านโควิด-19

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ประชุมเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 3/2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563