ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน.1 ลงพื้นที่ตรวจโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

สทน.1 ลงพื้นที่ตรวจโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เหียะน้อย พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

สทภ.1 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สทภ.1 สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

สทภ.1 รมว.ทส.กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Tourism Congress - Green Edition : Climate Change & Tourism

สทภ.1 รมว.ทส.กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Tourism Congress - Green Edition : Climate Change & Tourism

สทภ.1 สปล.ปิงตอนบน ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 สปล.ปิงตอนบน ลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่ต้องถ่ายโอน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำเกษตรน้ำฝน ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำเกษตรน้ำฝน ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ประจำปี 2565 (ระยะที่ 1) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนบน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนบน จัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน (ระยะที่ 1 ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฝายน้ำล้นโฮ่งหลวง อ.บ้านโอ่ง จ.ลำพูน

สทภ.1 โดยผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2565

สทภ.1 โดยผู้อำนวยการส่วนแผนงานและประเมินผล เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2565

สทภ.1 รมว.ทส.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วย นายกฯ นครรังสิต รับมือพายุโนรู

สทภ.1 รมว.ทส.ส่งเครื่องสูบน้ำช่วย นายกฯ นครรังสิต รับมือพายุโนรู

สทภ.1 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน (Thai National Flag Day)

สทภ.1 จัดกิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน (Thai National Flag Day)